Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium
     

Győzelem a Honfoglalón - Jutalomkönyvek

Fábián Gábor átveszi Nagy Józseftől az ajándékokat – az ajándéktárgyak használatban

A Boronkay közössége: volt és jelenlegi diákok, szülők, nagyszülők, tanárok és sokan mások hihetetlen összefogással játszottak az internetes Honfoglaló játékkal az iskoláért. A játék 2015. december 4-én zárult. A ranglistán óriási fölénnyel 14 028 játékkal és 22 697 641 ponttal a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium végzett az első helyen! Több mint 4000 játékkal győztük le a második helyezettet!
 
Az elért erdményért, jutalomként hasznos, nagy értékű nyereményeket – 100.000Ft-os Bookline könyvcsomagot, 5db Philips monitort és 3db Acer tabletet – a Honfoglaló képviseletében Nagy József adta át az iskolánk karácsonyi ünnepségén.
 
A kapott könyvek listája: 
 

 

Ősi János: A lovagkirály keresztje 

Ősi János könyve ígéretes olvasmány a történelmi kalandregények kedvelőinek. A műfaj legszebb hagyományait követve bontakozik ki a cselekmény Szent László ifjúkorától a legendás látomásáig, amelyben angyal hozza neki a koronát.

 

Fekete István: Karácsony éjjel

A mélyen hívő Fekete István egész életében nagy jelentőséget tulajdonított a katolikus ünnepeknek. A húsvétok és a mindenszentek elsősorban az önvizsgálatra és a szeretteire emlékeztették, a karácsonyokat viszont mindenekelőtt közösségi eseményként élte meg. Fekete István karácsonyi történetei varázserővel bírnak, hiszen saját élményeinket is megelevenítik, és olvasója hamar azon kapja magát, hogy nicsak, vele együtt én is emlékekre emlékezem.

 

Fried Ilona: Fiume. Magyarok nyomában

A könyv szerzője, felkutatja a magyar emlékhelyek többségét, végigkísér a korzón, bemutatja az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. palotáját, a Kivándorlók Szállodáját, a Kikötőt, a Vasútállomást, iskolákat, az abbáziai Szegő és Lakatos Szanatóriumot. Estélyekre, fogadásokra, színházi előadásokra hív, így a Kormányzói Palotába is ejluthat az olvasó. Kísérőink: egykori újságírók, publicisták mellett írók, költők is.

 

Petneki Áron: Krakkó. Magyarok nyomában

Sorozat első kötete igazi kulturális útikalauz: az elődök lába nyomát követi a magyarok számára legkedvesebb, legemlékezetesebb lengyel városban. Amerre járunk Krakkóban, mindenütt akad olyan látnivaló, mely könyvünk segítségével megelevenítve rövid megállásra késztet bennünket, mert van valamilyen magyar történelmi vagy kulturális vonatkozása.
 
 

Rózsa György: Bűvös hatos

Rózsa Györgynek e könyvével sikerült egy újabb bravúrt véghez vinnie. Szinte a lehetetlent valósította meg. Televíziós kvízműsorokat tett olvashatóvá, kreált belőlük szórakoztató, élvezetes családi társasjátékokat. A klasszikus műveltségi kvízkérdések mellett szép számmal találhatóak a kötetben kivételes memóriát, jó szemet, alapos megfigyelést igénylő, saccoláson és szerencsén alapuló játékok is.

 

Váci végrendeletek III.

A Váci Végrendeletek című könyv már a harmadik ezzel a címmel, hiszen egy sorozat harmadik kötetéről van szó, amelyben az 1771 és 1785 közötti időszakban keletkezett végrendeletekkel ismerkedhet meg az olvasó. A kötet szerkesztője dr. Horváth Ferenc elmondta, hogy a három kötet összesen mintegy 540 végrendeletet tartalmaz, amelyek a váci, a megyei, a püspöki és a káptalani levéltárban található iratok fordított és szerkesztett gyűjteménye. A könyvből sokat tudhatunk meg a vizsgált kor viszonyairól, és kiegészítő információk birtokába juthatunk a világhírű váci kriptaleletekkel kapcsolatban. 

 

Müncz András: Időjáték

Tudja-e Ön, kedves Olvasó, hogy mit éreztem, amikor kezet foghattam Puskás Öcsivel? Hogy ellopták Takács Mari első fizetését, s hogy miként izgultam halálra magam Tamási Eszter meseszép bundája miatt? Hogy miért zúgott bele a kötél a kötéltáncosnőbe, hogy miben hasonlít a régen volt lecsó a régen volt szerelemre, hogy miért sanyarú a fehér zebrák sorsa, hogy mily kínos, ha a cég vezérkara ajtóstól ront egy mellékhelyiségbe?" A kötetből a fenti kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők. 

 

21 kötetben, az Osztrák- Magyar Monarchia írásban és képekben 

A Magyar Királyi Államnyomda 1887-es kiadásának első hasonmás kiadása. A könyvsorozat még napjainkban is fontos forrása lehet a történészeknek, művészettörténészeknek és néprajzkutatóknak. Az illusztrációk és rajzok a hétköznapi történelem lenyomataiként, korrajzként is értelmezhetők. E kötetekből azok is tanulságos látleletet kapnak, akik a Monarchiára mint az egyesült Európa előfutárára tekintenek.

 

Márai Sándor művek

Márai életútja az egyik legkülönösebb a 20. századi magyar írók között. Már az 1930-as években korának egyik legismertebb és legelismertebb írói közé tartozott. Amikor azonban 1948-ban elhagyta hazáját, tudatosan és következetesen kiiktatták műveit a hazai irodalmi életből, és haláláig a nevét is alig ejtették ki. Az 1980-as években már lehetővé válhatott volna munkáinak hazai kiadása, de ő megfogadta, hogy amíg Magyarországon megszálló csapatok tartózkodnak, s nem lesz demokratikus választás, addig semminek a kiadásához és előadásához nem járul hozzá. Életműsorozatának újra kiadása halála után, 1990-ben indult el. 

 

Váci városkalauz

A hat éve kiadott és több díjat is elnyert "Történelmi városkalauz" után, a vigalom előtti napokban a boltokba került dr. Horváth Ferenc újabb városismertető kiadványa, a "VÁC városkalauz". Az előző könyv sikere után ezúttal a város szépségeire, a Vácról való tudnivalók aktuális információira helyezték a hangsúlyt. 
 
 

Az enneagram bölcsessége:  Útmutató a kilenc személyiségtípus lelki és szellemi fejlődéséhez

Útmutató a kilenc személyiségtípus lelki és szellemi fejlődéséhez A szerzőpáros méltán nagysikerű, Személyiségtípusok című könyvének folytatása. Rendszeréből megérthetjük az egyes személyiségtípusok gyógyító képességeit, adottságait, konkrét fejlődési folyamatait. 

 

A nevelés az élet szolgálata I-IV.

Joseph Kentenich pedagógiai rendszere - amelyre kiadvány - és előadássorozatunk épül - prófétikus mű, mert messze megelőzve korát olyan irányt mutat, amelyet a modern neveléstudomány, a fejlődéslélektan vagy az agykutatás teljes mértékben alátámaszt. Egyszersmind zseniálisan egyszerű is, mert olyan szemléletmódot nyújt, aminek segítségével szülőként, nagyszülőként és pedagógusként is hatékony megoldást találhatunk mindennapi nevelési/önnevelési problémáinkra. 

 

Angol előljárós és határozós igék szótára

Magyarországon eddig nem szenteltek elég figyelmet az angol elöljárós és határozós igéknek (phrasal verbs), így nem áll nagyszabású gyűjtemény a nyelvtanulók rendelkezésére. Az Angol elöljárós és határozós igék szótára ezt a hiányt megbízható forrásmunkaként pótolja. A kötet az angol anyanyelvi beszélők mindennapos szókincsén alapul.  
 
 

Magyarító szótár

Anyanyelvünk iránt érzett felelősségünk tudatában nyújtjuk át Magyarító szótárunkat azoknak, akik szívügyüknek érzik a szép, magyaros fogalmazást, de segítségre van szükségük: olyan kézikönyvre, amelyben könnyen meg­lelhetik az idegen szó helyett használható közérthető és szebb magyar szót vagy szavakat. 

 

Rövidítések enciklopédiája

Napjaink felgyorsult világában egyre több rövidítést és mozaikszót használunk. Ezért szükséges a Rövidítések enciklopédiája, amely értelmezi és megmagyarázza a nagy számban és gyorsan felbukkanó rövidített nyelvi alakokat. A szótározott rövidítések közül 5320 magyar, a fennmaradó 6830 pedig idegen nyelvű. 
 
 

Prímszámok zenéje

A prímszámok zenéje az ismeretterjesztés és a regény műfajának keveréke, matematikai és irodalmi csemege. Mintha egy matematikai krimit tartana a kezében az olvasó, amelyben a rejtély megoldásaként nem a gyilkos személyének kell kiderülnie, hanem annak, hogy sikerül-e bebizonyítani a prímszámok lehető legegyenletesebb eloszlását tetszőlegesen nagy számokra is…