SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2600 Vác, Németh László út 4-6.

Intézmény logo

Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2023. jan. 11.


Boronkay

  Tájékoztató központi felvételiről

  Tájékoztató a központi felvételiről

  Tájékoztató központi felvételiről
  1. Időpontja: 2023. január 21. szombat 10:00 óra (vagy igazolással a pótidőpont: január 31. kedd 14 óra).

  Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A kérelmet az iskolába kell eljuttatni az igazolásokkal együtt.

  1. Beléptetés 9:00-tól. A terembeosztás az aulában kifüggesztésre kerül, belépéskor megtekinthető. Belépést követően minden felvételiző menjen a kijelölt terembe!

  A kísérő hozzátartozók is bejöhetnek az iskola épületébe, azonban csak a földszinti részen várakozhatnak.

  1. A személyazonosságot a vizsgateremben a felügyelő tanár a személyes fényképes okmányok alapján (személyi igazolvány, vagy diákigazolvány) ellenőrzi. 
  2. 10:00 órától a magyar nyelvi (45 perc), 11:00 órától pedig a matematika felvételi (45 perc) megírására kerül sor.
  3. A kijavított dolgozatok megtekintésének, illetve a másolati példány és az értékelőlap átvételének időpontja 2023. január 27. 8:00 és 16:00 óra között az iskolában.
  4. A javítással kapcsolatos észrevételeket 2023. január 30. hétfő 16:00 óráig lehet leadni a titkárságon személyesen, vagy beszkennelve e-mail-ben az iskola központi e-mail címére: boronkay@boronkay.hu a honlapról letölthető a Tanulói észrevétel formanyomtatványon. Külön-külön lapot kell benyújtani mindkét felvételi tantárgy esetén. Észrevétel esetén a megtekintéskor átvett értékelőlapot vissza kell juttatni az iskolánkba. 
  5. Az értékelő lapokat a megtekintéskor személyesen átvehetik. Az át nem vett értékelőlapokat, illetve a Tanulói észrevétel után módosult értékelőlapokat 2023. február 10-ig a lakcímre postázzuk az esetleges Tanulói észrevétel esetén hozott határozattal együtt. (A Tanulói észrevétel dokumentuma itt érhető el: )

   


   

  OKTATÁSI HIVATAL – Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben

  Általános információk a feladatlapokról

  A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

  A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

  A jelenlegi 4. és 8. évfolyamos tanulók a 2012-es Nat, a 6. évfolyamos tanulók a 2020-as Nat szerint tanultak, illetve tanulnak. A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok ennek megfelelően a 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv, illetve a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. A tanulók felkészülésének segítése érdekében a felvételizők számára a feladatlap-készítő bizottságok a 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv, illetve a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján összeállították azon témakörök listáját, amelyekkel a felvételizők a központi írásbeli felvételi feladatokban találkozhatnak majd. Fontos, hogy a korábbi feladatsorok ez esetben is alkalmasak a vizsgára való eredményes felkészülésre.

  Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.

  A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.

  A magyar nyelvi feladatlapokról

  A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbéli követelményeknek is meg kell felelnie.

  A matematika feladatlapokról

  A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

  Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

  A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. - Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. - Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

  A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók eszközhasználatára vonatkozóan a határozatokat mindenkinek időben elküldtük.

  IGAZGATÓSÁG

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Madárkáim

  Madárkáim

  Fotó kiállítás Szilágyi Lajos munkáiból

  2023. jan. 12.


  Boronkay

  23. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

  23. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

  A szakmatanulási lehetőségekről is tájékozódhatnak az érdeklődők január 12-14. között a 23. Educatio szakkiállításon.

  2023. jan. 12.


  IKK

  Rugalmas tanulási utak módszertani támogatása

  Rugalmas tanulási utak módszertani támogatása

  Internetes tudásmegosztó felület

  2023. jan. 6.


  IKK


  Partnereink

  • Centroszet
  SZC logo

  Váci Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

    2600 Vác, Németh László út 4-6.

   • Telefon: +27 317-077

    E-mail: boronkay@boronkay.hu

    OM azonosító: 203065


   2023Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium