SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2600 Vác, Németh László út 4-6.

Intézmény logo

Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2023. jan. 11.


Boronkay

  Tájékoztató központi felvételiről

  Tájékoztató a központi felvételiről

  Tájékoztató központi felvételiről
  1. Időpontja: 2023. január 21. szombat 10:00 óra (vagy igazolással a pótidőpont: január 31. kedd 14 óra).

  Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A kérelmet az iskolába kell eljuttatni az igazolásokkal együtt.

  1. Beléptetés 9:00-tól. A terembeosztás az aulában kifüggesztésre kerül, belépéskor megtekinthető. Belépést követően minden felvételiző menjen a kijelölt terembe!

  A kísérő hozzátartozók is bejöhetnek az iskola épületébe, azonban csak a földszinti részen várakozhatnak.

  1. A személyazonosságot a vizsgateremben a felügyelő tanár a személyes fényképes okmányok alapján (személyi igazolvány, vagy diákigazolvány) ellenőrzi. 
  2. 10:00 órától a magyar nyelvi (45 perc), 11:00 órától pedig a matematika felvételi (45 perc) megírására kerül sor.
  3. A kijavított dolgozatok megtekintésének, illetve a másolati példány és az értékelőlap átvételének időpontja 2023. január 27. 8:00 és 16:00 óra között az iskolában.
  4. A javítással kapcsolatos észrevételeket 2023. január 30. hétfő 16:00 óráig lehet leadni a titkárságon személyesen, vagy beszkennelve e-mail-ben az iskola központi e-mail címére: boronkay@boronkay.hu a honlapról letölthető a Tanulói észrevétel formanyomtatványon. Külön-külön lapot kell benyújtani mindkét felvételi tantárgy esetén. Észrevétel esetén a megtekintéskor átvett értékelőlapot vissza kell juttatni az iskolánkba. 
  5. Az értékelő lapokat a megtekintéskor személyesen átvehetik. Az át nem vett értékelőlapokat, illetve a Tanulói észrevétel után módosult értékelőlapokat 2023. február 10-ig a lakcímre postázzuk az esetleges Tanulói észrevétel esetén hozott határozattal együtt. (A Tanulói észrevétel dokumentuma itt érhető el: )

   


   

  OKTATÁSI HIVATAL – Felvételi a középfokú iskolákban a 2022/2023. tanévben

  Általános információk a feladatlapokról

  A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

  A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

  A jelenlegi 4. és 8. évfolyamos tanulók a 2012-es Nat, a 6. évfolyamos tanulók a 2020-as Nat szerint tanultak, illetve tanulnak. A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok ennek megfelelően a 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv, illetve a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek. A tanulók felkészülésének segítése érdekében a felvételizők számára a feladatlap-készítő bizottságok a 2012-es Nat-hoz kiadott kerettanterv, illetve a 2020-as Nat-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók alapján összeállították azon témakörök listáját, amelyekkel a felvételizők a központi írásbeli felvételi feladatokban találkozhatnak majd. Fontos, hogy a korábbi feladatsorok ez esetben is alkalmasak a vizsgára való eredményes felkészülésre.

  Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.

  A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.

  A magyar nyelvi feladatlapokról

  A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbéli követelményeknek is meg kell felelnie.

  A matematika feladatlapokról

  A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

  Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

  A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. - Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. - Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

  A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók eszközhasználatára vonatkozóan a határozatokat mindenkinek időben elküldtük.

  IGAZGATÓSÁG

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Egybefüggő szakmai gyakorlat szervezése

  Egybefüggő szakmai gyakorlat szervezése

  A 2020. szeptember 1-jén indult új technikumi követelményrendszer és az új szakképzési törvény jelentős változást hozott képzéseink szervezésében.

  2023. szept. 27.


  Boronkay

  Érettségire való jelentkezés

  Érettségire való jelentkezés

  Érettségire való jelentkezés - friss információk

  2023. aug. 28.


  Boronkay

  Digitálisan és virtuálisan már nyári táborozni is lehet

  Digitálisan és virtuálisan már nyári táborozni is lehet

  21 általános iskolás épphogy pihent egy hetet az utolsó tanítási napjuk után, máris jöhettek a Váci Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyében megszervezett Pályaorientációs táborba.

  2023. júl. 16.


  Boronkay


  Partnereink

  • Centroszet
  SZC logo

  Váci Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

    2600 Vác, Németh László út 4-6.

   • Telefon: +27 317-077

    E-mail: boronkay@boronkay.hu

    OM azonosító: 203065


   2023Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium