SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2600 Vác, Németh László út 4-6.

Intézmény logo

Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Külső értékelések, összegző jelentések

Külső értékelések, összegző jelentések

Intézményi értékelések 2021. szeptember 1-től:

Országos kompetenciamérés eredményei 2021

A 2001 őszén elkezdődött Országos kompetenciamérések a 2007/2008. tanévtől kezdődően a közoktatásról szóló törvényben, majd pedig a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §-ában meghatározottaknak megfelelően a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást.

A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

 

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja, a tesztfüzeteket központilag javítják. A tanulók eredményeit az iskolák maguk is elemezhetik a honlapon található szoftver segítségével. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket e két felmért tudásterületen.

A mérés lebonyolítását az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az Országos kompetenciamérésről további információkat a www.oktatas.hu honlapon találhat a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Országos kompetenciamérés menüpontban.

 

A 2021. évi Országos kompetenciamérés intézményi eredményei:

 

 

Iskolánk első helyen a 2023-as technikumi rangsor listáján - sajtó megjelenés

Az először 2023-ban készült rangsor a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. Az elemzés vizsgálta, hogy a tanulók milyen tanulmányi eredménnyel érkeznek az intézményekbe, hogyan aránylik az évismétlők száma az intézmény tanulói létszámához, és milyen eredménnyel teszik le az érettségi vizsgát.

Ez alapján az első helyezett iskolánk, a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium lett!

A képzeletbeli dobogó második fokára az Energetikai Technikum és Kollégium léphetett, a virtuális bronzérmet pedig a Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikumának ítélték oda.

forrás: IKK; szakmaverzum.hu 

OKTV siker - sajtó megjelenés

Szerdán jelent meg az Eduline-on a szenzációs hír: kiderült, hogy a 2021/2022. tanévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, vagyis az OKTV-n az összes hazai technikum közül a váci Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium állt az élen 18 OKTV-döntőssel.

A lap ismertette az Oktatási Hivatal által közölt iskoláknak a listáját, ahonnan legalább egy diák továbbjutott az OKTV második fordulójába. Az adatok szerint e tanévben az OKTV-t huszonnyolc tárgyból rendezték meg, összesen 17 900 diák jelentkezett a versenyre. A jelentkezések száma ennél persze jóval magasabb volt – 23 908 –, egy középiskolás ugyanis több tárgyból is indulhatott.

A 2021/2022. tanévben a versenyzők 562 középiskolából érkeztek, ezek közül 207 intézményből került ki OKTV-döntős diák, köztük a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium növendékei 18 döntőssel. Ez az eredmény a technikumok között az országos első helyezést jelentette, gimnáziumokat is figyelembe véve a tizediket.

E páratlan sikerhez csak gratulálni tudunk az intézmény diákjainak és felkészítő tanárainak.

Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium (18 döntős – biológia, informatika, kémia, matematika, német)
Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium, Eger (14 döntős – informatika, spanyol)
Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum (11 döntős – vizuális kultúra, dráma, matematika)
Íme a 31 technikum teljes listája, ahonnan a legtöbb diák jutott be az OKTV döntőjébe az előző tanévben. (Az iskolák egy része egyszerre indít gimnáziumi és technikumi képzést, ám ezeknél az intézményeknél az Oktatási Hivatal adatai alapján nem tudta az Eduline szétválasztani, hogy a döntős diákok melyik képzési formán tanulnak, ezért az összesített szám szerepel.)


Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

2600 Vác, Németh László út 4-6.

Telefon: +27 317-077

E-mail: boronkay@boronkay.hu

OM azonosító: 203065


2024Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium